Oborový den 2013Departmens day 2013

V letošním roce proběhl Oborový den, který je určen k prezentaci oborů navazujícího magisterského studia,  a to zejména studentům 3. ročníku bakalářského studijního programu TZSI ale také studentům zbývajících bakalářských studijních programu. Oborový den se uskutečnil ve středu 30. října 2013 v Dejvicích.

Stánek Ú12112

Stánek Ú12112

Letáčky

Letáčky

Model Aerodynamického tunelu

Model Aerodynamického tunelu

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky – Ú12112

Ústav Mechaniky tekutin a termodynamiky Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní  je jedním z předních českých vědeckovýzkumných pracovišť v oblasti mechaniky kontinua. Kromě výuky předmětů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu se věnuje především výzkumu a vývoji v oblasti aplikované mechaniky tekutin (typicky v leteckých a automobilových aplikacích), sdílení tepla (v oblasti energetiky a automobilové techniky), hemodynamiky (především ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy) a problematice nadzvukového proudění.

Prakticky ve všech zmiňovaných odvětvích je výzkum prováděn jak na základě grantových prostředků, poskytnutých některou z grantových agentur případně přímo z prostředků jednotlivých ministerstev, tak formou zakázkového výzkumu ve spolupráci s partnery z aplikační sféry.

Výuka předmětů v bakalářském a magisterském studijním programu

V bakalářském studiu zajišťuje Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky výuku dvou hlavních předmětů, „Mechanika tekutin“ a „Termomechanika“, které tvoří závěr základního studia a jsou navštěvovány všemi studenty fakulty. V této etapě studia je také pravidelně vypisována řada volitelných předmětů, jako například „Nestacionární proudění a hemodynamika“, „Malé vodní turbíny“, „Dějiny techniky – letectví“, „Praktická aerodynamika“, „Experimentální mechanika tekutin a termomechanika“ a mnohé další.

V navazujícím magisterském studijním programu pak spolu s Ústavem mechaniky působí Ústav především v oboru Aplikovaná mechanika. Cílem oboru Aplikovaná mechanika je výchova studentů teoretického a experimentálního zaměřeni pro výpočtové, vývojové a výzkumné práce v nejrůznějších strojírenských oborech. Jako příklad lze uvést tepelné motory a zařízení, lopatkové stroje, dopravní techniku apod.

Řešené studentské projekty v rámci bakalářských prací

Za posledních několik let byla na ústavu řešena řada bakalářských a diplomových prací zaměřených do Aerodynamiky, Termodynamiky, Hemodynamiky i Numerického modelování. A řada dalších, jako např. „Modelování stenóz cévního systému“, „Návrh a konstrukce Herónovy fontány“, „POD rekonstrukce proudového pole s využitím dat z CFD výpočtů“, „Modelování proudu tekutiny v bifurkaci “  atd.

VrtuleAerodynamický túnelNávrh chladicího okruhu pro projekt studentské elektro-formule

Padakový kluzákHemodynamikaTest leteckého profilu