Diplomové a Doktorské práce pro rok 2014 – Laboratoř nestacionárního proudění a hemodynamiky

Diplomové práce

  • Modelování proudu tekutiny ve vybraných částech kardiovaskulárního systému (1. stenóza, 2. anerysma, 3. bifurkace, 4. anastomóza)
  • Nestacionární proudění tekutiny vybranými částmi kardiovaskulárního systému.
  • Kardiovaskulární systém s hlediska hydrodynamiky.

Doktorská práce

  • Ztráty energie v nestacionárním proudu tekutiny.
  • Energy losses in the non-stationary fluid flow.

Práce budou vypracovány s podporou rozvojového centralizovaného projektu 2013 “Virtuální pacient – modely a simulátory pro výuku medicíny a biomedicínského inženýrství (C28_3)”.

Laboratoř nestacionárního proudění a hemodynamiky
V laboratoři probíhá modelování a experimentální výzkum jednorozměrného nestacionárního proudu tekutiny. Laboratoř je vybavena moderní měřicí technikou a jsou zde instalovány unikátní měřicí tratě.