Dny otevřených dveří 5. 2. 2014

 Fakulta strojní otevřená zájemcům o studium

Den otevřených dveří v roce 2014 pro zájemce o studium v akademickém roce 2014/2015 pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze dne 5. 2. 2014  (středa)   –  Začátek v 9:00

Sraz  před posluchárnou D 256 (2. patro) v budově Fakulty strojní v Praze 6-Dejvicích, Technická 4 

Program :

9:00 – 10:00     Prezentace ústavů Fakulty strojní na stáncích

10:00 – 11:00      Představení Fakulty strojní v posluchárně D256

od   11:00      Prohlídka pracovišť Fakulty strojní

V první části programu si zájemci mohou prohlédnout stánky jednotlivých ústavů Fakulty strojní ve vestibulu fakulty a v 2. patře před posluchárnou D266.

Ve druhé části programu  budou návštěvníci informováni o tom, proč studovat právě na ČVUT v Praze – Fakultě strojní a o perspektivách uplatnění absolventů této fakulty v praxi. Zájemcům o studium představí jejich perspektivy po úspěšném dokončení studia na Fakultě strojní zástupce vybraného významného průmyslového podniku. V dalším programu budou seznámeni s formami studia, se studijními programy a podmínkami přijetí ke studiu. Přednášející budou rovněž odpovídat na dotazy z pléna.

Ve třetí části programu budou zájemci rozděleni podle své plánované studijní orientace do menších skupin, které navštíví vybrané laboratoře, kde je studenti doktorského studijního programu a pedagogové fakulty seznámí se zaměřením příslušných laboratoří, poskytnou jim odborný výklad a rovněž odpoví na případné dotazy.

Jako připomínku atmosféry minulých DOD, které se na naší fakultě konaly přikládáme malou fotogalerii.

Navštivte naši laboratoř Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky 12112.

Můžete se zblízka podívat na:

– laboratorní úlohy

– dílny s NC stroji

– aerodynamické tunely

– chladicí věž

– tlakové nádoby s kompresorem