DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. – Diplmové práce (2014)DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.

Témata diplomových prací pro rok 2013/2014 vypsané společností DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.

1. Návrh vysokootáčkové kondenzační parní turbiny 45MW s přihříváním páry pro spalování biomasy.
(úloha pro 1 studenta)
2. Návrh modernizované parní turbiny 330 MW s přihříváním páry pro nadkritický uhelný blok do stávající strojovny s původní turbinou typu K300.
(úloha pro 2 studenty)
3. Návrh jednotělesové kondenzační parní turbiny 70 MW bez přihřívání páry pro spalovnu odpadů s výstupem do vzduchem chlazeného kondezátoru.
(úloha pro 1 studenta)
4. 3D numerický výpočet proudění v kompletním stupni experimentální parní turbíny T1MW – vliv geometrie a proudových parametrů na účinnost.
(úloha pro 1 studenta)
5. 3D numerický výpočet proudění v modelu axiálního výstupního hrdla turbíny ŠKODA a porovnání s 3D výpočty stejného typu hrdla na díle.
(úloha pro 1 studenta)
6. Experimentální ověření vlastností proudění v nízkotlakém výstupním hrdle turbíny ŠKODA.
(úloha pro 1 studenta)
7. Analýza vlivu aplikace monitorovacího systému provozu strojů na odváděný výkon ve Doosan Škoda Power.
(úloha pro 1 studenta)
8. Využitelnost a funkčnost měřícího zařízení ZEISS v Doosan Škoda Power.
(úloha pro 1 studenta)

Kromě výše uvedených témat je možné si ve společnosti domluvit individuální téma diplomové práce. V případě zájmu kontakt emailem na filip.hodr@doosan.com.