Rozvrh – 3. ročník kombinovaného studia TZSI a STR 2013/2014

R O Z V R H

pro 3. ročník kombinovaného studia TZSI a STR

– letní semestr – akademický rok 2013/14

  rozvrh2014TZSISTR

Výuka se koná vždy v úterý v posluchárně T4:C2-337, Praha 6, Technická 4.

Soustředění z KC probíhají v učebně T4:A2-442a.

 

Konzultace jsou nepovinné, soustředění (označená  – s.) povinná.

 

ČMS2        … Části a mechanismy strojů II.                           12/0  zk

KC             … Konstrukční cvičení                                          0/14  z

ESP            … Elektrické stroje a pohony                                8/6     z, zk

PHTH        … Přenos hybnosti, tepla a hmoty                        12/4   z, zk

AŘ             … Automatické řízení                                            12/8  z, zk

MEP          … Management a ekonomika podniku                8/8     z, zk

 

Následující předměty nejsou rozvrhované, student(ka) se domluví na příslušném ústavu, kde bude končit svá bakalářská studia.

 

OP              … oborový projekt                                                 0/6     kz

PREP        … prezentace projektu                                          4/sem  z

BP              … bakalářská práce                                               0/0     z