Archiv pro měsíc: Červenec 2014

Státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářských prací 3.7.2014

Dnes úspěšně složilo státní závěrečnou zkoušku 5. studentů bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství. Státní závěrečná zkouška se zahájila obhajobou bakalářské práce. Při obhajobě studenti nejprve krátce prezentovali svou práci a poté po přečtení hodnocení vedoucího práce a posudku

Top