Státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářských prací 3.7.2014

Dnes úspěšně složilo státní závěrečnou zkoušku 5. studentů bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství. Státní závěrečná zkouška se zahájila obhajobou bakalářské práce. Při obhajobě studenti nejprve krátce prezentovali svou práci a poté po přečtení hodnocení vedoucího práce a posudku oponenta se studenti vyjádřili k připomínkám oponenta a vedoucího práce a odpovídaly na dotazy členů komise. Přehled jednotlivých prezentací je uveden níže s možností si danou prezentaci prohlédnout.

Přehled prezentací obhajovaných bakalářských prací:

Martin Brada – Veterné elektrárny s vertikální osou rotace

 

brada_pic

 

Anna Fořtová – Modelování nestacionárního proudění pro systém s místní a třecí ztrátou

 

fortova_pic

 

Ondřej Horváth – Měření proudového pole v modelu cévního aneurysmatu metodou PIV

 

horvath_pic

 

Michal Šochman – NOVÉ TRENDY V OBLASTI PŘÍMÉ VZDUCHOVÉ KONDENZACE

 

sochman_pic

 

Jakub Suchý – Analytický výpočetní model větrné turbíny s vertikální osou rotace

suchy_pic