Témata oborových projektů TZSI 2014/2015

Vybrané téma si necháte potvrdit vedoucím tématu do přihlašovacího formuláře, který musíte odevzdat nejpozději při zápisu do LS 2014/2015.

Přihlašovací formulář si můžete vyzvednout u paní Putnové na Oddělení studijním nebo je ke stažení na adrese: http://pruznost.unas.cz/op_tzsi.pdf

Témata:

Název: Laboratorní úloha pro měření charakteristiky chladičů počítačových procesorů

Vedoucí: Ing. Jan Novotný Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Vizualizace proudění uvnitř separátoru

Vedoucí: Ing. Jan Novotný Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Numerické řešení přestupu tepla konvekcí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Sumara

Stav: Neobsazena

 

Název: Kondenzace a její vliv na přestup tepla

Vedoucí: Ing. Zdeněk Sumara

Stav: Neobsazena

 

Název: Měření tepelných charakteristik výměníků pro energetický a automobilový průmysl

Vedoucí: Ing. Zdeněk Sumara

Stav: Neobsazena

 

Název: Validace turbulentních modelů pro nízká Reynoldsova čísla (Modelování přestupu tepla) pomocí experimentu

Vedoucí: Ing. Zdeněk Sumara

Stav: Neobsazena

 

Název: Jednoduchý matematický model tlakové ztráty výměníku tepla -> Pro použití v komplexním CFD modelu

Vedoucí: Ing. Zdeněk Sumara

Stav: Neobsazena

 

Název: Návrh modelu ventilátorové chladicí věže se sběrem experimentálních dat

Vedoucí: Ing. Pavol Vitkovič, Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Měření velikosti kapiček pod chladicí výplní

Vedoucí: Ing. Pavol Vitkovič, Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Měření velikosti kapiček pod rozstřikovou tryskou

Vedoucí: Ing. Pavol Vitkovič, Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Rešerše v oblasti měření chladicích věží

Vedoucí: Ing. Pavol Vitkovič, Ph.D.

Stav: Neobsazena

Název: Měření charakteristik vestaveb chladicích věží

Vedoucí: Ing. Pavol Vitkovič, Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Experimentální metody pro určování smáčivosti

Vedoucí: Ing. Pavol Vitkovič, Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Možnosti identifikace jednotlivých struktur při dvoufázovém proudění

Vedoucí: Ing. Pavol Vitkovič, Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Rešerše vlivu deformace vodních kapek na jejich součinitel odporu

Vedoucí: Ing. Pavol Vitkovič, Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Vodní zvon jako rozstřikovací tryska v chladicí věži

Vedoucí: Ing. Pavol Vitkovič, Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Návrh wingletů jako prostředku pro snižování indukovaného odporu křídla

Vedoucí: Ing. Jakub Filipský

Stav: Neobsazena

 

Název: Návrh měření hluku leteckých vrtulí

Vedoucí: Ing. Jakub Filipský

Stav: Neobsazena

 

Název: Letová měření výkonnostních parametrů modelu letounu

Vedoucí: Ing. Jan Punčochář

Stav: Neobsazena

 

Název: Identifikace vírových struktur v proudovém poli – analytické případy

Vedoucí: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Identifikace vírových struktur v proudovém poli syntetizovaného proudu

Vedoucí: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Modelování proudění v mezní vrstvě

Vedoucí: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Optimalizace tvaru vstupního kanálu modelového letounu

Vedoucí: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Zjednodušený model chladící věže s přirozeným tahem

Vedoucí: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Modelování nestacionárních jevů v tekutinách.

Vedoucí: Doc. Ing. Josef Adamec, Csc.

Stav: Neobsazena

 

Název: Výpočet proudění v  potrubních systémech.

Vedoucí: Doc. Ing. Josef Adamec, Csc.

Stav: Neobsazena

 

Název: Modelování paralelních odporů v cévním systému

Vedoucí: Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Laboratorní úloha: Stabilita plovoucích objektů

Vedoucí: Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.

Stav: Neobsazena

 

Název: Studium proudění v pružném modelu cévy.

Vedoucí: Ing. Jan Kolínský

Stav: Neobsazena

 

Název: Studium pasivního řízení úplavu za válcem

Vedoucí: Ing. Rut Vitkovičová

Stav: Neobsazena

 

Název: Vizualizace úplavu za válcem

Vedoucí: Ing. Rut Vitkovičová

Stav: Neobsazena

 

Název: Měření eliminátoru kapiček metodou IPI

Vedoucí: Ing. Rut Vitkovičová

Stav: Neobsazena

 

Název: Měření fluktuací rychlostí v proudovém poli

Vedoucí: Ing. Rut Vitkovičová

Stav: Neobsazena

 

Název: Chlazení datových center

Vedoucí: Ing. Jan Novotný Ph.D.

Stav: Obsazena

 

Název: Regulační mechanismus axiální vodní turbíny

Vedoucí: Prof. Ing. Jan Melichar, CSc.

Stav: Obsazena

 

Název: Zjišťování vlivu spoileru a klapky na vlastnosti leteckých profilů

Vedoucí: Ing. Vít Štorch

Stav: Obsazena

 

Název: Návrh malých radiálních ventilátorů pro filtroventilační jednotky

Vedoucí: Ing. Vít Štorch

Stav: Obsazena

 

Název: Experimentální měření parametrů vstupního kanálu modelového letounu

Vedoucí: Ing. Jan Punčochář

Stav: Obsazena

 

Název: Analýza nosných ploch pro letoun kategorie ULL se záporným úhlem šípu křídla a s kachní konfigurací

Vedoucí: Ing. Vít Štorch

Stav: Obsazena

 

Název: Měření odporu trupu modelu ULL v aerodynamickém tunelu

Vedoucí: Ing. Jan Punčochář

Stav: Obsazena

 

Název: Optimalizace nastavení řídící jednotky pro bezpilotní řízení letu na základě geometrie letounu

Vedoucí: Ing. Vít Štorch

Stav: Obsazena

 

Název: Řiditelnost a stabilita letadel

Vedoucí: Ing. Vít Štorch

Stav: Obsazena

 

Název: Návrh axiálního dmychadla pro pohon modelu letadla

Vedoucí: Ing. Vít Štorch

Stav: Obsazena

 

Název: PIV měření v modelu aneurysmatu

Vedoucí: Doc. Ing. Josef Adamec, Csc.

Stav: Obsazena

 

Název: Vedení tepla v deskovém výměníku

Vedoucí: Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.

Stav: Obsazena

 

Název: Vliv opakovaného zúžení průřezu na proudové charakteristiky

Vedoucí: Ing. Jan Kolínský

Stav: Obsazena

 

Název: Tlaková ztráta speciálních hydraulických členů

Vedoucí: Ing. Jan Kolínský

Stav: Obsazena