Archiv rubriky: Obhajoby závěrečných prací

Státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářských prací 3.7.2014

Dnes úspěšně složilo státní závěrečnou zkoušku 5. studentů bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství. Státní závěrečná zkouška se zahájila obhajobou bakalářské práce. Při obhajobě studenti nejprve krátce prezentovali svou práci a poté po přečtení hodnocení vedoucího práce a posudku

Státní závěrečná zkouška a obhajoba diplomových prací 3.8.2013

Dnes úspěšně složili státní závěrečnou zkoušku 4. studenti magisterského studijního programu Strojní inženýrství odboru Aplikovaná mechanika. A svou diplomovou práci obhájili 3. studenti. Státní závěrečná zkouška se zahájila obhajobou diplomové práce. Při obhajobě studenti nejprve krátce prezentovali svou práci a

Top