OPPK COLA

Centrum 3D objemové anemometrie

Prioritní osa: 3 Inovace a podnikání
Oblast podpory: 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
Název projektu: Centrum 3D objemové anemometrie
Registrační číslo projektové žádosti: CZ.2.16/3.1.00/21569
Datum zahájení realizace projektu: 01. 10. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 30. 09. 2015

oppk.cz

Popis projektu:
Zřízení pracoviště určeného pro řešení projektů základního výzkumu z oblasti aerodynamiky a teoretické mechaniky tekutin.
Cíl projektu je posílit oblast základního výzkumu na Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky, fakulty strojní, ČVUT v Praze, vytvořit podmínky pro zkvalitnění výzkumu prováděného doktorandy ústavu a zvýšit kvalitu dizertačních prací i podpořit další kvalifikační růst zaměstnanců ústavu podporou jejich individuálních výzkumných projektů na nově pořízeném zařízení.

EU_OPPK_Praha

 

 

Top