Čerpadla pro energetiku

Cíle studia

Seznámit studenty se základy teorie, konstrukce a provozu hlavních typů hydrodynamických čerpadel používaných v energetice.

Anotace

Předmět je určen studentům v navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství, oboru Jaderná energetická zařízení. Studenti se sznámí se základní problematkou provozu čerpadel v hydraulických systémech a získají komplexnější orientaci v problematice volby typu, konstrukčního řešení a provozu hydrodynamických čerpadel zařazených do hydraulických systémů čerpání kapalin v energetice.

Osnova

  • Základní fyzikální vlastnosti kapalin.
  • Rozdělení hydraulických strojů.
  • Hydraulický systém a jeho základní prvky.
  • Hydrodynamická čerpadla a jejich charakteristiky.
  • Hydrodynamická čerpadla v energetice.
  • Základy fyzikální podobnosti a její aplikace v oboru hydrodynamických čerpadel.
  • Zásady projektování sacího a výtlačného řadu potrubních systémů.
  • Typické závady čerpacích zařízení.
  • Vývojové tendence v oboru čerpadel pro energetiku.

Studijní materiály

Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2009
Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje. Technický průvodce sv. 70, SNTL, Praha, 1992
Melichar, J., Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje, konstrukce a provoz. Monografie, 1. vyd. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002
Melichar, J., Bláha, J.: Problematika soudobé čerpací techniky – vybrané partie. Vysokoškolská učebnice, 1. vyd. Česká technika – Nakladatelství ČVUT, Praha 2007