Dynamika plynů

Anotace:

Předmět seznamuje posluchače se základními metodami řešení proudění stlačitelné tekutiny, především 1 a 2D stacionárního a 1D nestacionárního proudění ideálních i reálných plynů.

Osnova:

  • Základní zákony dynamiky plynů.
  • Termodynamické a transportní vlastnosti.
  • Hranice aplikovatelnosti.
  • Podobnost. Fyzikální akustika.
  • Základní vlastnosti stacionárního proudění.
  • Proudění s přenosem energie.
  • Rázové vlny a příbuzné diskontinuity.
  • Jednorozměrné nestacionární proudění.
  • Základy rovinného proudění stlačitelných tekutin.

 Studijní materiály:

J. D. Anderson, Jr., Modern Compressible Flow, McGraw-Hill Book Company, N.Y.