Přenos tepla a hmoty

Milé studentky, milí studenti,„osud“ tomu chtěl a potkáváme se na předmětu Přenos tepla a hmoty. Předmět má rozsah 1 + 1 a je zakončen klasifikovaným zápočtem.

K tomu, abyste mohli v pohodě semestrem projít a v klidu získat hodnocení mám několik požadavků.

Nebudu rozlišovat „přednáškovou“ a „cvičební“ výuku, látku na začátku dvouhodinovky se pokusím vysvětlit a hlavní důraz budu klást na vzorové vypočítávání příkladů ze zadané problematiky. I při výpočtu příkladů bude prováděn výklad problému. Je tedy třeba nosit s sebou na cvičení kalkulačku.

Od Vás budu požadovat aktivní docházku do výuky a každý týden odevzdaný vypočítaný 1 příklad formou připojeného souboru zaslaného na mou e-mailovou adresu:

Blanka.Varadiova@fs.cvut.cz

Příklady není nutné posílat v pořadí v jakém je budete mít ve Vámi vybraném zadání, mohou být klidně na přeskáčku, jak Vám bude libo.K hodnocení výborně je třeba zaslat 9 (slovy devět) SPRÁVNĚ vyřešených příkladů.Další stupně hodnocení se budou odvíjet od počtu správně vypočítaných a včas odeslaných h příkladů.

Protože týden končí nedělí, budu první příklad očekávat do neděle 16.3.08, poslední příklad přijmu v neděli 18.5.08.

Příkladů v zadání je běžně 11 průřezem z celé probírané látky (v některých zadáních je možná i 12 příkladů – budete mít větší výběr).

Za správné řešení považuji správný převod příkladu do českého jazyka – všimněte si, že nepíši překlad, ale převod – řadu veličin například značíme v češtině jinými písmeny. Dále řešení příkladu bude obsahovat rozbor – teoretické vztahy použité při řešení – výpočet, včetně číselného dosazení (v příkladech, kde jsou čísla zadána) a rozbor výsledku.

Příklady budete odesílat ve formátu .doc (nejlépe word.doc systému windows) s rovnicemi vloženými v equation editoru wordovské aplikace.

Mimo řešení uvedených příkladů vás čeká 1 laboratorní cvičení – na nestacionární chladnutí válce.

Přeji mnoho úspěchů a těším se na první vyřešené příklady.

Blanka Váradiová