MALÉ VODNÍ TURBÍNY

Přednášející:       Prof. J. Melichar

Rozsah/zakončení:    2+0 z

Počet kreditů:    2

Semestr:    zimní 

Kapacita min./max.:          5/40

Osnova předmětu:

Vodní energie, vývoj a principy využití. Možnosti využití vodních toků v ČR, porovnání s Evropou. Typická řešení malých vodních elektráren. Základy teorie a metodiky návrhu vybraných vodních turbín. Konstrukční řešení malých vodních turbín, výroba v ČR. Čerpadla v turbínovém chodu. Měření parametrů na vodním díle.