MECHANIKA TEKUTIN – SEMINÁŘ

Přednášející:     učitelé ústavu

Rozsah/zakončení:    0+3 z

Počet kreditů:  3

Semestr:  letní

Kapacita min./max.:   15/200

Osnova předmětu:

Aplikace látky z přednášek na řešení teoretických a experimentálních úloh z mechaniky tekutin. Základní vztahy a veličiny. Diferenciální rovnice zachování hmoty a energie.

Hydrostatika: výpočet tlaku. Kapalinové manometry. Tlaková síla. Hydrostatická tlaková síla na šikmou a zakřivenou stěnu. Hydrodynamika průtoku trubicemi. Měření rychlosti proudění a průtoku. Výpočty třecích a lokálních ztrát. Experimentální zjišťování ztrát při průtoku. Reynoldsův pokus. Nestacionární průtok vynucený pohybem pístu. Řešení rozběhu průtoku. Unášivý pohyb. Principy řešení lopatkových strojů. Paralelní a sériové zapojení čerpadel. Optimální zátěž. Experimentální vyhodnocení charakteristiky čerpadla. Řešení soustav. Vyprazdňování nádoby přes kvadratický odpor. Obtékání těles.