TEORIE A HISTORICKÉ ASPEKTY VÝVOJE AERODYNAMICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Přednášející:       Prof. J. Nožička , Doc. J. Adamec

Rozsah/zakončení:    2+1 z

Počet kreditů:    3

Semestr:    zimní 

Kapacita min./max.:          5/20

 

Osnova předmětu:

 

Historický vývoj letadlových konstrukcí. Teoretická aerodynamika, sou

činitelé vztlaku a odporu. Bernoulliho rovnice. Vznik vztlaku, mezní vrstva, odtržení, aerodynamika profilu, prostředky zvyšování vztlaku. Vznik odporu, třecí a tlakový odpor, indukovaný odpor, vlnový odpor, interference, chladiče. Měření rychlostí, tlaků a výkonů aerodynamických zařízení. Mezinárodní standardní atmosféra. Obtékání těles, profil, těleso nejmenšího odporu, úplav, vírová teorie, průmyslová aerodynamika. Teorie propulse, pístové spalovací motory, turbíny, kompresory, aerodynamika trysek a difuzorů, spalovací komory, přídavné spalování. Teorie a historický vývoj raketových motorů, teorie a historie vesmírných letů, úniková rychlost. Konstrukce a stavba létajících modelů.