TERMOMECHANIKA – SEMINÁŘ

Přednášející: učitelé ústavu

Rozsah/zakončení: 0+3 z

Osnova předmětu:

Aplikace látky z přednášek předmětu „Termomechanika“ na výpočty konkrétních příkladů v oblastech: základní vratné a nevratné změny stavu ideálních plynů; oběhy spalovacích motorů, plynové turbíny; řešení vratných změn stavu v parách; směsi plynů, plynů a par, výpočty s vlhkým vzduchem; základy chemické termodynamiky; proudění plynů a par tryskami a difuzory; výpočty sdílení tepla, výpočty výměníků.

Zimní semestr 2013/2014
Seminář bude začínat v 1. výukovém týdnu (od 23.9.).