Archiv autora: admin

Centrum 3D objemové anemometrie (COLA)

V roce 2015 se podařilo vybudovat pracoviště 3D objemové anemometrie COLA – Centrum Objemové Laserové Anemometrie. Pracoviště bylo vybudováno za značné podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a hlavního města Prahy v rámci operačního programu Praha – Konkurenceschopnost oppk.cz. Název

Témata oborových projektů TZSI 2014/2015

Vybrané téma si necháte potvrdit vedoucím tématu do přihlašovacího formuláře, který musíte odevzdat nejpozději při zápisu do LS 2014/2015. Přihlašovací formulář si můžete vyzvednout u paní Putnové na Oddělení studijním nebo je ke stažení na adrese: http://pruznost.unas.cz/op_tzsi.pdf Témata:

Státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářských prací 3.7.2014

Dnes úspěšně složilo státní závěrečnou zkoušku 5. studentů bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství. Státní závěrečná zkouška se zahájila obhajobou bakalářské práce. Při obhajobě studenti nejprve krátce prezentovali svou práci a poté po přečtení hodnocení vedoucího práce a posudku

Dny otevřených dveří 5. 2. 2014

 Fakulta strojní otevřená zájemcům o studium Den otevřených dveří v roce 2014 pro zájemce o studium v akademickém roce 2014/2015 pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze dne 5. 2. 2014  (středa)   –  Začátek v 9:00 Sraz  před posluchárnou D 256 (2. patro) v budově Fakulty strojní v

Rozvrh – 3. ročník kombinovaného studia TZSI a STR 2013/2014

R O Z V R H pro 3. ročník kombinovaného studia TZSI a STR – letní semestr – akademický rok 2013/14    Výuka se koná vždy v úterý v posluchárně T4:C2-337, Praha 6, Technická 4. Soustředění z KC probíhají v učebně T4:A2-442a.   Konzultace jsou nepovinné,

DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. – Diplmové práce (2014)DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.

Témata diplomových prací pro rok 2013/2014 vypsané společností DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. 1. Návrh vysokootáčkové kondenzační parní turbiny 45MW s přihříváním páry pro spalování biomasy. (úloha pro 1 studenta) 2. Návrh modernizované parní turbiny 330 MW s přihříváním páry pro nadkritický

Diplomové a Doktorské práce pro rok 2014 – Laboratoř nestacionárního proudění a hemodynamiky

Diplomové práce Modelování proudu tekutiny ve vybraných částech kardiovaskulárního systému (1. stenóza, 2. anerysma, 3. bifurkace, 4. anastomóza) Nestacionární proudění tekutiny vybranými částmi kardiovaskulárního systému. Kardiovaskulární systém s hlediska hydrodynamiky. Doktorská práce Ztráty energie v nestacionárním proudu tekutiny. Energy losses

Oborový den 2013Departmens day 2013

V letošním roce proběhl Oborový den, který je určen k prezentaci oborů navazujícího magisterského studia,  a to zejména studentům 3. ročníku bakalářského studijního programu TZSI ale také studentům zbývajících bakalářských studijních programu. Oborový den se uskutečnil ve středu 30. října

Top