Malé vodní turbíny

Cíle studia

Předmět je určen posluchačům  3. až 4. ročníku bakalářského studijního programu Strojírenství  a posluchačům 1. až 2. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství studujícím jiné obory Energetické stroje a zařízení. Cílem je seznámit zájemce z řad studentů s možnostmi a způsoby hospodárného využití místních zdrojů vodní energie (o výkonech do 10 MW) a dále s vlastnostmi, konstrukčním řešením, hlavními projekčními hledisky i základy provozu malých vodních turbín.

Anotace

Vodní  energie,  vývoj  a principy  využití.  Typická řešení malých vodních elektráren, základní rozdělení vodních turbín. Základy teorie a metodiky návrhu vybraných vodních turbín. Konstrukční řešení malých vodních turbín, výroba v ČR.

Osnova

  • Vodní energie a její využívání. Uplatnění a význam malých vodních elektráren. Rozdělení malých vodních elektráren.
  • Hydroenergetický potenciál vodního toku Základní parametry hydroenergetického díla Rozdělení hydraulických strojů, začlenění turbín v oboru.
  • Rozdělení vodních turbín. Základní typy turbín (hlavní konstrukční součásti) a jejich bližší charakteristika.
  • Hlavní a přidružené parametry turbíny. Ztráty energie ve vodní elektrárně a v turbíně.
  • Eulerova energetická rovnice a její význam.
  • Měrné otáčky turbíny.
  • Ukázky konstrukčního provedení současných malých vodních turbín.
  • Vývojové tendence v konstrukci vodních turbín.
  • Principy hydraulického řešení Francisovy, Kaplanovy, Peltonovy a Bánkiho turbíny.
  • Volba optimálního typu turbíny pro danou lokalitu.

Studijní materiály

Melichar J.: Malé vodní turbíny. Skripta, strojní fakulta ČVUT Praha, 2000.