Počítačová mechanika tekutin

Anotace
Cílem předmětu je seznámení studentů se základy numerického řešení proudění pomocí komerčních programů.

Osnova

Vysvětlení základních principů numerického řešení proudění tekutin.

Studijní materiály

Dvořák, R., Kozel, K.: Matematické modelování v aerodynamice, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996