Hydrostatická čerpadla a převody

Cíle studia

Seznámit studenty se základy teorie, konstrukce a provozu hlavních hydrostatických čerpadel a hydraulických převodů.

Anotace

Předmět je určen studentům v navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství, oboru Energetické stroje a zařízení. Studenti se podrobněji seznámí se základními typy hydrostatických čerpadel, jejich konstrukcí a s jejich provozními vlastnostmi. Předmět umožní studentům komplexnější orientaci v problematice volby typu, konstrukčního řešení a provozu hydrostatických čerpadel. Dále se studenti seznámí se základními typy hydrostatických a hydrodynamických převodů, jejich vlastnostmi, konstrukcí a jejich aplikacemi v praxi.

Osnova

  • hydrostatická čerpadla,definice a rozdělení čerpadel,
  • základní parametry hydrostatických čerpadel,
  • rozdělení HSČ, princip činnosti a přenos energiev HSČ,
  • vliv vlastností kapaliny na práci HSČ,
  • charakteristiky HSČ,
  • oblasti použití HSČ,
  • provozní problematika HSČ,
  • vlastnosti a konstrukční provenení čerpadel s kmitavým pohybem pracovního cyklu (čerpadla pístová a membránová),
  • vlastnosti a konstrukční provedení čerpadel s rotačním pohybem prvku

Studijní materiály

Varchola, M.: Objemové-hydrostatcké čerpadlá, STU, Bratislava, 2003
Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla, Skriptum, 1. vyd. Praha: Česká technika – nakladetelství ČVUT, 2009. 139 s. ISBN 978-80-01-04383-7
Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje, konstrukce a provoz. Monografie, 1. vyd. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002
Melichar, J., Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje, konstrukce a provoz. Monografie, 1. vyd. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002
Melichar, J., Bláha, J.: Problematika soudobé čerpací techniky – vybrané partie. Vysokoškolská učebnice, 1. vyd. Česká technika – Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007