EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA TEKUTIN A TERMODYNAMIKA

Přednášející:       Prof. J. Nožička 

Rozsah/zakončení:    0+3 z

Počet kreditů:    3

Semestr:    zimní 

Kapacita min./max.:          5/30

Osnova předmětu:

Obecná problematika metrologie. Měření základních a odvozených veličin. Vyhodnocování měření. Vlastnosti měřicích systémů. Termoanemometrie. Laserová anemometrie. Zviditelňování proudění. Fyzikální podobnost. Analogie. Teorie modelování. Aerodynamické tunely. Měření na lopatkových strojích. Návštěva odborného pracoviště.