POČÍTAČEM ŘÍZENÝ EXPERIMENT I. LabView

Přednášející:    učitelé ústavu

Rozsah/zakončení:  0+4z

Počet kreditů:  4

Semestr:    zimní                                                                      Kapacita min./max.:   5/20

Osnova předmětu:

Základy programování v LabView – definice měřících kanálů, čtení a zpracování analogového signálu, vytvoření hlavičky souboru a uložení dat. Tvorba programů a podprogramů, využití základních typů proměnných a funkcí v programovém řetězci, kompilace. LabView a uspořádání řetězce automatizovaného systému sběru dat. Elektrické převodníky neelektrických veličin (tlak, teplota), zapojení, obsluha a údržba. Měřicí a přídavné karty pro PC. Úprava a ochrana signálu. Organizace sběru a uchovávání dat. Dosažitelná rychlost měření. Zpracování naměřených dat. Návrh a realizace vlastního řetězce včetně programové části – praktická realizace.