POČÍTAČEM ŘÍZENÝ EXPERIMENT II. LabView

Přednášející:    učitelé ústavu

Rozsah/zakončení:  0+3z

Počet kreditů:  3

Semestr:   letní                                                                      Kapacita min./max.:   5/20

Osnova předmětu:

Pokročilé programování v LabView – generování analogového signálu. Použití digitálních vstupů a výstupů (logika),
použití „counterů“ (měření a generování pulsů různé šířky a frekvence). Ovládání externích řídicích prvků, regulace –
například krokové motory a systém řízení krokových motorů. Systémy pro měření časově proměnných veličin a sou-
časné měření veličin. Měřicí ústředny. Modulové měřicí systémy pro průmyslové aplikace. Speciální měřicí přístroje.
Kalibrace převodníků a sond. Zpracování zvuku a obrazu. Využití prostředí Matlab pro sestavení řetězce automatizovaného sběru dat. Návrh a realizace vlastního měřicího řetězce včetně programové části – praktická realizace.