VYBRANÉ STATĚ Z MECHANIKY TEKUTIN A TERMOMECHANIKY

Přednášející:       Prof. J. Nožička , Doc. J. Adamec

Rozsah/zakončení:    2+2 z

Počet kreditů:    4

Semestr:    zimní 

Kapacita min./max.:          5/20

 

Osnova předmětu:

 

Rovnice mechaniky tekutin. Laminární a turbulentní proud

ění, mezní vrstva. Obtékání těles při nízkých rychlostech. Teorie podobnosti. První hlavní věta termodynamická pro uzavřenou i otevřenou soustavu. Druhá hlavní věta termodynamická pro vratné i nevratné děje. Stavové změny v ideálním i reálném plynu. Vodní pára. Oběhy tepelných motorů a strojů. Směsi plynů. Vlhký vzduch. Základy chemické termodynamiky. Proudění stlačitelných tekutin. Kolmá adiabatická rázová vlna. Proudění tryskami a difuzory. Provoz trysky v nenávrhových poměrech. Metodiky charakteristik. Šikmá rázová vlna. Nadzvukové obtékání těles.