Halová laboratoř

Laboratoř je vybavena moderní měřicí technikou umožňující řešení VaV projektů v oblastech aerodynamiky, mechaniky tekutin a sdílení tepla.

Komplexní měřicí systémy:

PIV
CTA

DAQ systémy: rozsáhlé vybavení systémem cDAQ od společnosti National Instruments

Systém pro měření tepelné vodivosti pevných látek

Stend pro měření aerodynamických parametrů malých leteckých vrtulí

Základní experimentální vybavení: