Magisterské studium

Aplikované vědy ve strojním inženýrství

1. ročník

  • Teoretická mechanika tekutin
  • Aerodynamika
  • Termodynamika
  • Přenos tepla a hmoty
  • Projekt I.
  • Projekt II.

2. ročník

  • Počítačová mechanika tekutin
  • Dynamika plynů
  • Projekt III.
  • Diplomová práce