Nabídka spolupráce

Poradenství v oboru tepelné energie

Pracovníci Ústavu poskytují poradenství a konzultace nově plánovaných i rekonstruovaných tepelných hospodářství městského/obecního typu a realizují návrhy tepelných soustav pro nemocnice, průmyslové a zemědělské areály. Tyto návrhy jsou pak zaměřené na maximální využití lokálních zdrojů a jiných dostupných výrobních tepelných kapacit, včetně OZE.

Součástí návrhů tepelných koncepcí jsou matematické i fyzikální modely zásobovaných budov, umožňující návrhy pouze takové velikosti tepelného zdroje, jaký je pro uvažovaný objekt nutný a vhodný. Modely jsou postupně doplňovány prediktivními programy a vlastními návrhy akumulace získaného tepla. Jednotlivé typy tepelných akumulátorů jsou dlouhodobě testovány v laboratořích Ústavu a u průmyslových partnerů.

Součástí Ústavem předkládaných koncepcí zásobování teplem jsou i kvalitní ekonomické posudky jednotlivých variant, vytvářené ve spolupráci s VŠE.

Výstupy našeho Ústavu na tomto poli výzkumu jsou následující:

  1. zhodnocení aktuálního stavu tepelného hospodářství
  2. návrhy dílčích zlepšení stávajícího tepelného hospodářství
  3. návrh koncepce zásobování teplem
  4. projednání koncepce s dotčenými subjekty
  5. výpočty tepelných ztrát a zisků předmětného areálu
  6. návrh vhodných tepelných zdrojů
  7. výpočet velikosti a výkonu akumulace tepla
  8. návrh tepelných rozvodných sítí
  9. stanovení provozních řádů výroby a spotřeby tepla

Uvedené dokumenty jsou doplněny vytvořenými Power and Flow diagramy a Pipe and Instrumentation diagramy dle platných standardů.

Součástí tvůrčího týmu jsou také certifikovaný energetický auditor a autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, oba s více jak 30letou praxí v oboru tepelných zařízení.