Státní závěrečné zkoušky

Teoretický základ strojního inženýrství

Předměty SZZ

 • Aplikovaná matematika
 • Mechanika kontinua
 • Části a mechanismy strojů

Strojírenství – Konstruování podporované počítačem

Předměty SZZ

 • Mechanika a pružnost
 • Projektování ocelových konstrukcí
 • Konstruování

Aplikované vědy ve strojním inženýrství

Předměty SZZ – specializace Aplikovaná mechanika

 • Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
 • Z následujících nutno volit dva předměty:
  • Mechanika soustav
  • Pružnost a pevnost
  • Termodynamika a hydrodynamika