Volitelné předměty

Semináře k povinným předmětům

  • Termomechanika – seminář (2126036)
  • Mechanika tekutin – seminář (2126035)

Oborově zaměřené předměty

Dějiny techniky – letectví (2126010)

Přednášející (kontakt): Ing. Michal Schmirler, Ph.D.
Semestr: letní
Rozsah: 1+1 z

Experimentální mechanika tekutin a termodynamika (2126015)

Přednášející (kontakt): Ing. Michal Schmirler, Ph.D.
Semestr: zimní
Rozsah: 0+3 z

Nestacionární proudění a hemodynamika (2126029)

Přednášející (kontakt): Ing. Hana Schmirlerová, Ph.D.
Semestr: zimní, letní
Rozsah: 2+1 z

Praktická aerodynamika (2126031)

Přednášející (kontakt): Ing. Michal Schmirler, Ph.D.
Semestr: letní
Rozsah: 0+3 z

Malé vodní turbíny (2126041)

Přednášející (kontakt): prof. Ing. Jan Melichar, CSc.
Semestr: zimní, letní
Rozsah: 2+0 z

Počítačem řízený experiment I. – LabView (2126043)

Přednášející (kontakt): Ing. Michal Schmirler, Ph.D., Ing. Jakub Suchý
Semestr: letní
Rozsah: 0+4 z