Latentní ukládání tepla ve formě tepla nebo chladu v mezidenním cyklu

  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Číslo projektu: TK02030042
  • Hlavní řešitel: Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, FS ČVUT
  • Partneři: TEDOM, a.s.
  • Období řešení projektu: 1.6.2019 – 30.6.2025
  • Kontaktní osoba: Ing. Pavel Sláma, Ph.D.

Cílem projektu je výzkum latentních akumulátorů tepelné energie pro mezi-denní provozní cykly, vhodných k instalacím do sítí CZE, nebo DCZE. Zkoumané akumulátory budou pokrývat jak akumulaci tepla, tak i chladu. Záměrem je ve výsledku dosažení min. 3x vyšší hodnoty energetické hustoty u zkoumaných akumulátorů oproti existujícím pocitovým akumulátorům tepla při současně kratších operačních cyklech a celkově vyšší tepelné účinnosti. Tyto vlastnosti umožní instalace stavebně výrazně menších, méně hmotných akumulátorů. Dosaženo bude ověření výsledku výzkumu = funkčních vzorků akumulátorů v poloprovozních podmínkách. Současně vznikne unikátní SW pro návrhy latentních akumulátorů tepla různých výkonů, využitelný v projekčních kancelářích. Cílů projektu bude dosaženo do konce června roku 2025.

Publikované výsledky