Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE environment

  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Číslo projektu: TL05000228
  • Hlavní řešitel: Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, FS ČVUT
  • Partneři: FBMI ČVUT, UPOL, 1st Cloud Republic, a.s.
  • Období řešení projektu: 1.5.2021 – 30.4.2023
  • Kontaktní osoba: Ing. Michal Schmirler, Ph.D.

Záměrem výzkumu je poskytnout nástroj pro hodnocení vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů k zlepšení výkonnosti a spolupráce v týmu při dlouhodobém pobytu v tzv. Integrovaném prostředí pro spolupráci – Integrated collaboration environment (ICE). Nástroj umožní screening jednotlivců a členů týmu v rámci preselekce a treninku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE. Účelem vytvoření unikátního nástroje, který umožní zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na chování pracovních týmů a jednotlivců, které působí v (ICE), je nalézt vhodné postupy pro výběr členů týmu pracujících nebo pobývajících v ICE. Nástroj reaguje na aktuální potřeby společnosti s ohledem na požadavek výcviku uzavřených pracovních týmů.

Související odkazy:

https://hydronaut.eu/cs