Zajištění bezpečnosti dopravních prostředků, dopravních cest a dopravních procesů, automatické metody validace dopravních informací

  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Číslo projektu: TH04010485
  • Hlavní řešitel: Denali Advisory, s.r.o.
  • Partneři: FS ČVUT, ÚAMK
  • Období řešení projektu: 1.1.2019 – 31.12.2022
  • Kontaktní osoba: Ing. Michal Schmirler, Ph.D.

Cíle projektu

Využití analytických software nad kamerovým systémy v podmínkách TSK, a.s. pro potřeby dopravních průzkumů a zajištění bezpečnosti občanů a majetku, řešení problematiky měkkých cílů, zvýšení kvality sběru a poskytování aktuálních dopravních informací směrem k široké motoristické veřejnosti.