Projekty

Aktuálně řešené projekty:

Projekty v minulosti řešené:

  • Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů (1999-2004) – MSM 212200009
  • Aerodynamická laboratoř pro rovinnou laserovou anemometrii (2005) – FRV 1772/A/a
  • Výzkum a vývoj komponent moderního elektrárenského bloku 660 MW s nadkritickými parametry – čerpadla (2006 – 2008) – FT-TA3/147